Investice

Jaké jsou rozdíly v investičních platformách?

21. 03. 2024
5 min
MoneyLeftMoneyLeft

Investiční crowdfunding

Poskytovatel skupinového financování v investičním crowdfundingu figuruje jako zprostředkovatel působící mezi zájemci o úvěr (tzv. vlastníky projektů) a Investory.
Smlouva o úvěru je uzavírána přímo mezi Investorem a vlastníky projektů. Peněžní prostředky putují buď přímo nebo přes Poskytovatele přímo k Vlastníkovi projektu.

Pro činnost je po získání licence potřeba dodržovat regulatorně technické standardy pro posuzování jednotlivých činností včetně informování o úvěrech.

Rozumí se jím crowdfunding podle nařízení o crowdfundingu (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení). Pro poskytování je třeba získat licenci poskytovatele služeb skupinového financování, který je pak schopen na základě notifikace poskytovat služby na území jednotlivých států EU.

Participační crowdfunding

Rozumí se jím stav, kdy Společnost na vlastní účet a riziko poskytne podnikatelský úvěr
a následně prodává investorům tzv. Participace. Tyto participace jsou definovány pouze ve smlouvě s investorem a nemají základ v právních předpisech. Nejčastěji dochází onou participací k převodu práva na částku jistiny a úroku z úvěru jenž je uveden v participaci. Společnost má k participacím práva uvedená ve smlouvě. Při zániku Společnosti nebo ukončení její činnosti mohou Investoři svoje nároky uplatňovat pouze vůči Společnosti ve výši jenž je uvedena ve smlouvě.

V nejnovějším stanovisku k participacím se ČNB vyjádřila, že v Participacích poskytovaných dle tohoto systému spatřuje derivátový investiční nástroj přenosu úvěrového rizika dle § 3 odst. 1 písm. f) ZPKT (zákon 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu). Aby bylo možné tyto derivátové investiční nástroje veřejně nabízet, je třeba splnit podmínky pro jejich veřejnou nabídku a distribuci. Pro samotnou emisi bude třeba vydat na nechat od ČNB schválit prospekt cenných papírů pokud nabídka přesáhne participací přesáhne 1 000 000 EUR v průběhu 12 měsíců. V případě distribuce Participací do úvěrů poskytnutých jinými osobami než Společností a pro odkup jakýchkoli Participací Společností by byla třeba licence obchodníka s cennými papíry.

Pohledávkový crowdfunding

Jedná se o systém, kdy Společnost poskytne na vlastní účet a riziko podnikatelský úvěr
a následně Investorům postupuje části pohledávky vzniklé z poskytnutého úvěru. Společnost dále provádí správu celé pohledávky, a to na smluvním základě s Investorem. Postoupením pohledávky dochází na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník získává samotnou pohledávku, příslušenství a práva s pohledávkou spojená. Pokud dojde k zániku Společnosti nebo k ukončení poskytování služeb, Investorům zůstává jejich pohledávka a mohou ji vůči úvěrovanému vymáhat sami.

Postoupení pohledávky a její správa se řídí občanským zákoníkem a přesná pravidla jsou upravována smlouvou. Na postupování pohledávek se dle stanoviska ČNB nevztahuje nařízení o crowdfundingu, nebude se jednat o investiční nástroj ani pokoutný fond kolektivního investování.

Platforma sype.to aktuálně přechází na model pohledávkového crowdfundingu, který nabízí investorům větší ochranu a kontrolu nad jejich investicí díky regulacím a transparentnosti informací.

Podcasty pro tebe

Inspirativní rozhovory, zajímavé příběhy a užitečné rady pro vaše investiční rozhodnutí. Poslechněte si Sypetalk o investicích i financích ze všech úhlů pohledu, s hosty nejen z finanční sféry.

Terezie Kovalová

Obětí investičního
scamu?

Přehrát epizodu
Banner

Časté dotazy

Všechno důležité na jednom místě. Investice se sype.to jsou
srozumitelné, transparentní a bez poznámek pod čarou.

Co je sype.to?

Kdo stojí za sype.to?

Jaké jsou výnosy?

Jak investice probíhá?

Jaká je minimální investice?

Co je to PRIBOR a jak funguje?

Máte jiné otázky?

Ozvěte se nám, odpovíme na všechno. Na příjmu jsme každý pracovní den od 8 do 17 hodin.

Kontaktovat