Investice

Daňového přiznání se nemusíte bát!

21. 03. 2024
5 min
MoneyLeftMoneyLeft

Daňové přiznání

První čtvrtletí nového roku přináší povinnost řádně vyplnit a odevzdat daňové přiznání. Jste zaměstnaný/a? Pak za vás nejspíš daňové přiznání za vás nejspíš podává váš zaměstnavatel. Pokud se však chystáte podat daňové přiznání za minulý rok sami, hodí se znát následující deadliny:

2. 4. 2024 – do tohoto data podávají daňové přiznání všichni, kdo se rozhodnou pro papírovou podobu

2. 5. 2024 – do tohoto data podávají daňové přiznání všichni, kdo ho podávají on-line (např. přes datovku nebo přes portál Moje daně)

Pokud za vás podává daňové přiznání daňový poradce, deadline je 1. 7. 2024.

Na co nezapomenout: Tyhle deadliny se týkají také samotného zaplacení daně, která by měla být do tohoto data připsána na účet finančního úřadu.

Poznámka: Tištěné podání mohou využít pouze poplatníci bez datové schránky. Firmy i živnostníci mají ze zákona vlastní datovku, proto musí dokumenty podat online -
- například přes portál Moje daně.

Kdy nemusíte daňové přiznání podávat?

V letoním roce došlo k navýšení příjmového limitu, do kterého nemusíte podávat daňové přiznání-z původních 15 000 Kč na 50 000 Kč ročně. Pokud vaše (hrubé) příjmy za rok 2023 nepřesáhly 50 000 Kč a zároveň nemáte daňovou ztrátu, nemusíte daňové přiznání vůbec řešit.

Máte víc druhů příjmů?

Základem úspěchu je shromáždit si všechny své příjmy a výdaje - vést si daňovou evidenci. Alternativou a zároveň metodou, která se používá v praxi častěji, jsou paušální výdaje procentem z příjmů. Tato metoda spočívá v odečtení výdajů procentem z příjmů od celkových příjmů. Tato metoda značně ubírá na byrokracii a v mnoha případech je výhodnější.

Na co nezapomenout: Do daňového přiznání je třeba zahrnout všechny příjmy, které jste v minulém roce získali. To se týká nejen mzdy za zaměstnání, z podnikání, ale také příjmy z pronájmu, kapitálového majetku a dalších.

Položky odečitatelné ze základu daně a slevy

Pokud dáváte přednost uplatnění skutečných výdajů před výdaji procentem, můžete svůj daňový základ ponížit o několik slev.

Kromě slevy na poplatníka jde o slevu na manželku, vyživované dítě, životní pojištění, dary, darování krve a mnoho dalšího dalšího. Tento rok můžete v daňovém přiznání naposledy uplatnit slevu na studenta, školkovné, příspěvky odborům a slevu na zvyšování klasifikace – tyto slevy se ruší.

Na co nezapomenout: Slevu je třeba uplatnit ve správné výši. Pokud se rozhodnete uplatnit slevu, je nutné doložit potvrzení nebo čestné prohlášení. Pokud se rozhodnete snížit svůj daňový základ o daňově odečitatelnou položku, je také potřeba doložit potvrzení.

Pokud jste v minulém roce byli zaměstnaní, bude třeba k daňovému přiznání přiložit také potvrzení o zdanitelných příjmech (vystavuje zaměstnavatel).

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání lze podat elektronicky přímo z portálu MOJE daně. Online interaktivní formulář vás vyplňováním provede krok po kroku, a případně chyby vám ohlásí. Podat daňové přiznání můžete samozřejmě také prostřednictvím datovky nebo osobně.

Ani po odeslání daňového přiznání nemáte s byrokracií vystaráno. Přehled o příjmech je totiž třeba odevzdat také vaší zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Výhodou je, že všechno lze provést online.

Jak podat přehled zdravotní pojišťovně?

Každá pojišťovna má svůj vlastní formulář, který najdete její webové stránce. Formulář můžete podat skrz datovku, osobně na pobočce a nebo skrz aplikaci, pokud ji vaše pojišťovna má. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) poskytuje na svých webovkách tenhle formulář.

Jak podat přehled ČSSZ?

I tady je to celkem snadné. Na ePortálu ČSSZ najdete formulář, který vyplníte a rovnou odešlete OSSZ - buď datovkou, skrz portál nebo doručíte osobně na OSSZ.

Co když daňové přiznání nepodám?

Věděli jste, že podání daňového přiznání je podle zákona o daních z příjmů, § 38g, povinné? Pokud prošvihnete termín a nebo přiznání nepodáte vůbec, pravděpodobně vás nemine pokuta, která za každý den prodlení činí 0,05% z výsledné výše daně.

Věděli jste, že na podání daňového přiznání můžete v některých případech dokonce i "vydělat?"? Existují totiž situace, kdy vám finanční úřad po podání daňového přiznání peníze dokonce vrátí. To a další důvody, proč se nebát daňového přiznání, najdete v příspěvku na našem Instagramu.

Vyplnit správně všechny kolonky daňového přiznání se na první pohled nemusí zdát úplně snadné. S trochou trpělivosti a praxe to však lze i bez pomoci účetní. Důležité je hlídat si deadliny – pozdější podání může znamenat sankce. Pokud máte více druhů příjmů, může být výhodnější využít služeb profíka - budete mít jistotu, že je vše řádně splněno. Tak hodně zdaru!

Podcasty pro tebe

Inspirativní rozhovory, zajímavé příběhy a užitečné rady pro vaše investiční rozhodnutí. Poslechněte si Sypetalk o investicích i financích ze všech úhlů pohledu, s hosty nejen z finanční sféry.

Terezie Kovalová

Obětí investičního
scamu?

Přehrát epizodu
Banner

Časté dotazy

Všechno důležité na jednom místě. Investice se sype.to jsou
srozumitelné, transparentní a bez poznámek pod čarou.

Co je sype.to?

Kdo stojí za sype.to?

Jaké jsou výnosy?

Jak investice probíhá?

Jaká je minimální investice?

Co je to PRIBOR a jak funguje?

Máte jiné otázky?

Ozvěte se nám, odpovíme na všechno. Na příjmu jsme každý pracovní den od 8 do 17 hodin.

Kontaktovat